ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЪРЖАВИ

Когато товарите или разтоварвате в следните държави, вие сте задължени да имате:

Задължение За кой Страни
Регистрация по интернет Превозвач Германия
Регистрация по интернет Работодател Германия
Местно представителство Работодател Франция, Италия (само за национални пътувания)
Интернет регистрация Служител Германия, Франция, Австрия
Сертификат за страната на работното място Служител Франция, Австрия
Трудов договор на работното място Служител Германия, Франция, Италия, Австрия
Преведен трудов договор на работното място Служител Австрия
Документ А1 на работното място Служител Франция, Австрия
Фиш за заплата на работното място Служител Австрия
Банково извлечение на работното място Служител Австрия