ЗАПЛАТА ЗА ДЪРЖАВА

В подкрепа на вашата фирмена администрация, ние можем за изчислим заплатата, която трябва да бъде платена на служителя при товарене и разтоварване с следините страни:

Германия
Франция
Австрия (в процес на разработка)

За да можем да  направим това, след всеки период за изплащане на заплати, ще се нуждаем от информация за изчислените суми, данните от тахографа  и информация за пресичане на границата.

В случай че ви интересува тази услуга, моля свържете се с нашия отдел поддръжка за изготвяне на интересна оферта.