ПОМОЩ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ

Можем да ви помогнем да регистрирате фирмата си и/или служителите си , бързо и ефективно, чрез  качване на Exel файлове, които биват обработвани автоматично.П о този начин документите ви ще станат готови много по-бързо, отколкото ако ги заявите ръчно.

Също така разполагаме и c автоматично подпечатване, подписване и преименуване на сертификатите. Ние ще се погрижим цялата лична информация за вашите служители да бъде веднага изтрита,след изготвяне на сертификата, с цел защита на личните данни.

В нашия интернет магазин може да намерите следните услуги:

Страна Услуга Тарифа
Франция Регистрация на служител € 1,00 служител, € 0.20 за печат
Германия Регистрация на служител € 0,20 служител
Австрия Регистрация на служител € 1,00 служител
Белгия Регистрация на служител € 1,00 служител

За регистрация на вашата фирма и/или вашите служители в други страни, може винаги да се свържете с нашия отдел поддръжка.