ПЪЛНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

Може да направим за вас пълна калкулация на заплатите, вкючително и допълнителното заплащане за Германия, Франция и Австрия, ако имате служители назначени на договори в  страните:

Полша
Румъния
Литва
Холандия

За да може да  направим това, след всеки период за изплащане на заплати, ще се нуждаем от информация за изчислените  суми, данните от тахографа и информация за пресичане на границата.

Когато изчисленията са готови, ние ви изпращаме готовите фишове, като дори можем да изпратим *XML файл с всички плащания, които може да качите във вашата програма за заплати.

В случай че ви интересува тази услуга, моля свържете се с нашия отдел поддръжка за изготвяне на интересна оферта.