POVINNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ ZEMĚ

Pokud nakládáte nebo vykládáte v zemích na seznamu níže, jste povinen zajistit:

Povinné Pro koho Země
Registrace přes internet Přepravce DE
Registrace přes internet Zaměstnavatel DE
Místní zastoupení Zaměstnavatel FR, IT (pouze pro vnitrozemskou přepravu)
Potřebná internetová registrace Zaměstnanec DE, FR, AT
Dostupný při práci – certifikát země Zaměstnanec FR, AT
Dostupnou při práci – pracovní smlouvu Zaměstnanec DE, FR, IT, AT
Dostupnou při práci – přeloženou pracovní smlouvu Zaměstnanec AT
Dostupný při práci – platný dokument A1 Zaměstnanec FR, AT
Dostupnou při práci – výplatní pásku Zaměstnanec AT
Dostupnou při práci – potvrzení z banky Zaměstnanec AT