O EDSS.eu

EDSS jest skrótem od European Driver Salary Support

Przepisy prawne dotyczące minimalnego wynagrodzenia w sektorze międzynarodowego transportu drogowego, utrudniają pracodawcom właściwą praktykę stosowania wymaganych obowiązków.

Celem EDSS jest optymalizacja wsparcia w zakresie spełnienia określonych wymogów, w celu uniknięcia ewentualnych negatywnych konsekwencji takich jak:

  • Mandaty na drodze
  • Kary finansowe nałożone podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorcy
  • roszczenia pracownicze dotyczące „zbyt niskiego wynagrodzenia”

Nasz międzynarodowy zespół, doświadczony w rozliczaniu płac w transporcie drogowym, jest gotów do udzielenia Państwu pomocy.

USŁUGI

Oferujemy 4 następujące usługi:

WYMAGANIA WEDŁUG KRAJU

Jeśli załadunki i rozładunki odbywają się w krajach z listy poniżej, obowiązują następujące wymagania: