POVINNOSTI PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY

Ak nakladáte, alebo vykladáte v krajinách na zozname nižšie, ste povinný zabezpečiť:
Povinné Pre koho Krajiny
Registrácia cez internet Prepravca DE
Registrácia cez internet Zamestnávateľ DE
Miestne zastúpenie Zamestnávateľ FR, IT (len pre vnútrozemnú prepravu)
Potrebná internetová registrácia Zamestnanec DE, FR, AT
Dostupný pri práci – certifikát krajiny Zamestnanec FR, AT
Dostupnú pri práci – pracovnú zmluvu Zamestnanec DE, FR, IT, AT
Dostupnú pri práci – preloženú pracovnú zmluvu Zamestnanec AT
Dostupný pri práci – platný dokument A1 Zamestnanec FR, AT
Dostupnú pri práci – výplatnú pásku Zamestnanec AT
Dostupnú pri práci – potvrdenie z banky Zamestnanec AT